Kérvények benyújtása a Neptun rendszerben

Magyar English
Intézményi szintű kérvények
Halasztott tárgyfelvétel iránti kérelem (101) (2021.09.13.)
Kizárólag mintatantervi tárgyra
Application for deferred subject registration (101) (2022.01.11.)
Model curriculum subjects only
Dékáni kérvények (201-299) (2020.07.30.) Applications to the Dean (201-299) (2020.07.30.)
Halasztott beiratkozás/bejelentkezés iránti kérelem (301) (2021.01.20.) Application for deferred enrollment/registration (301) (2021.06.30.)
Számlaigénylés és számlamódosítás iránti kérvények (401, 402) (2021.01.04.)  
Visszafizetés iránti kérelem (403) (2022.08.02.)
Neptun rendszerben teljesített tételekre
 

Szociális támogatás iránti kérvények (501,502 és 503) (2019.08.30.)

A PPKE EHÖK tájékoztató anyagai:

Applications for social support (501,502 és 503) (2019.08.30.)
Részletfizetés, fizetési haladék iránti kérvények (510, 510S) (2019.08.06.) Applications for payment in instalments or deferred payment (510, 510S) (2019.08.06.)
Esélyegyenlőségi kérvények (601) (2019.08.14.) Applications to the Equal Opportunities Committee (601) (2019.08.14.)
Kérelem Gyermeket Nevelők Szent József Ösztöndíjának megpályázásához (904) (2023.04.12.)  
   
Kari szintű kérvények

Ösztöndíj kérelem a JÁK Deák Intézet hallgatói számára (902) (2021.02.22.)

Kizárólag a JÁK Deák Intézet hallgatói számára elérhető családbarát és öregdiák ösztöndíj iránti kérelem benyújtásához.

 

Szakmai gyakorlat bejelentő kérelem a JÁK jogász és igazságügyi igazgatási szakos hallgatói számára (903) (2022.06.08.)

 

Szakmai gyakorlat bejelentő kérelem a BTK hallgatói számára (903) (2022.12.22.)

Application to register compulsory internship for students of the Faculty of Humanities and Social Sciences (903) (2023.03.22.)

Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) jelentkezés BTK hallgatói számára (905) (2022.10.06.)

 

Kreditkompenzációs ösztöndíj iránti kérelem a BTK hallgatói számára (906) (2023.03.10.)