A hit és a tudomány kapcsolata évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az a hely, ahol a katolikus tanítás egységes világmagyarázata találkozik a különböző tudományterületek által feltárt és képviselt tudományos igazságokkal. A Pázmány Szabadegyetem JÁK célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba.

 

„Vágy és vezeklés” – Modernkori kihívások a család és családi kapcsolatok előtt címmel indul útjára 2024. május 9-én a Pázmány Szabadegyetem JÁK új előadás-sorozata.

 

Milyen ember- és családkép áll az Egyház vonatkozó tanítása mögött? Mi kell egy jól működő, küldetését beteljesíteni tudó családhoz a „meghasadt evidenciák” korában? Mikor lehet helye jogi beavatkozásnak egy olyan intim és autonóm viszonyrendszerbe, mint a család? Kínálhat-e a jog védelmet vagy megoldást a családi kapcsolatokat érintő problémákra vagy krízishelyzetre? Vitás helyzetben vajon a gyermekek joga vagy érdeke mentén kell beavatkozni?

Ezekre és más, hasonlóan izgalmas és időszerű kérdésekre keresi a választ a Pázmány Szabadegyetem JÁK „Vágy és vezeklés” címmel meghirdetett új előadás-sorozata. A május 9-én induló, 5 héten át tartó, 10 előadásból álló sorozat a családokat, családi kapcsolatokat érintő modernkori kihívásokkal foglalkozik, bemutatva az Egyház tanítását, segítségül hívva a természetjogi összefüggéseket és a római jogi örökséget is. A  Pázmány jogi karának szervezésében induló kurzuson a hallgatóság megismerkedhet a jelenlegi családjogi szabályozás és a gyermekvédelem legérdekesebb kérdéseivel, és megvilágítást kapnak bizonyos közgazdasági összefüggések is.

 

Előadások:

Pázmány Szabadegyetem JÁK előadásainak helyszíne: PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

  1. 05.09. csütörtök 17:00-18:30 – A házasság és a család rendeltetése a katolikus világnézetben – Dr. Kuminetz Géza egyetemi tanár, rektor, PPKE Helyszín: Dékáni Tanácsterem
  2. 05.16. csütörtök 14:30-16:00 – A bőség zavara – avagy párkapcsolati túlkínálat a mai családi jogban – Dr. Molnár Sarolta adjunktus, PPKE JÁK Helyszín: Jogbölcseleti Tanszék - tárgyaló
  3. 05.16. csütörtök 16:30-18:00 – Anya csak egy van? – Béranyaság határok nélkül, annak etikai és jogi összefüggései – Dr. Navratyil Zoltán docens, PPKE JÁK Helyszín: Dékáni Tanácsterem
  4. 05.23. csütörtök 14:30-16:00 – Gyermek a családban – Dr. Molnár Sarolta adjunktus, PPKE JÁK - Helyszín: Dékáni Tanácsterem
  5. 05.23. csütörtök 16:30-18:00 – Apa csak egy van? – A hímivarsejt-adományozás anonimitása, és annak etikai és jogi összefüggései – Dr. Navratyil Zoltán docens, PPKE JÁK - Helyszín: Dékáni Tanácsterem
  6. 05.30. csütörtök 14:30-16:00 – „Innét ered a férfi és a nő kapcsolata, amelyet házasságnak hívunk”: a házasság mint természetjogi intézmény – Dr. El Beheiri Nadja tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK
  7. 05.30. csütörtök 16:30-18:00 – Seminarium rei publicae: családi kapcsolatok a római jogban – Dr. El Beheiri Nadja tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK
  8. 06.06. csütörtök 14:30-16:00 – Kiskorúak a tárgyalóteremben – A családot érintő büntetőjogi kihívások napjainkban – Dr. Székely Ákos címzetes egyetemi tanár, PPKE JÁK
  9. 06.06. csütörtök 16:30-18:00 – Napóleon és a Buddenbrookok öröksége – A család gazdasági szerepe – Dr. Szalai Ákos docens, PPKE JÁK
  10. 06.13. csütörtök 16:30-18:00 – A család jövője a morálteológus szemével – Dr. Papp Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, Sapientia SzHF

A programváltozás jogát a szervező fenntartja.

Jelentkezési lap itt.

 

Az előadások személyesen látogathatók a Kar belvárosi épületében (VIII. Szentkirályi utca 28.), vagy online követhetők. Az előadássorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek eljárási díja  5.000 Ft.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

 


Tudnivalók a jelentkezésről

 

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely ezen a linken érhető el.

 

A jelentkezéshez szükséges személyi adatok: név, születési év, email-cím, a befizető neve és számlázási adatai.

A Pázmány Szabadegyetem JÁK látogatása ingyenes, de regisztrációs díj megfizetéséhez kötött, amely 5.000 Ft. Az online jelentkezés megtörténte után az egyetem Gazdasági Osztálya számlát állít ki, amit elektronikusan küld meg a jelentkezőnek. A regisztrációs díj a számla alapján, átutalással (a számlán szereplő bankszámlaszámra) fizethető be. A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével válik beiratkozássá.

A beiratkozott hallgatók akár személyesen (az egyetemen), akár online (rögzített és az előadások után közzétett videó formájában) követhetik az előadásokat.

 


Ízelítő a Szabadegyetem korábbi előadássorozatainak előadásaiból:

 

 

A Pázmány Szabadegyetem JÁK korábbi előadásai:

 

I. Keresztény emberkép az emberi jogok tükrében − csütörtök 16:30-18:00

- Január 11.: Az evolúciós elmélet és a teremtéstan viszonya, az emberréválás folyamata − Dr. Vincze Krisztián
- Január 18.: Az élet tisztelete − Bioetikai felvetések – Dr. Turgonyi Zoltán
- Január 25.: Az emberi méltóság alapja: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember − Dr. Vincze Krisztián
- Február 1.: A keresztény etika antropológiai háttere: szabadság, bűn, lelkiismeret, megbánás – Dr. Vincze Krisztián
- Február 8.: Keresztény megfontolások a férfi és női mivoltról, a genderelméletekről – Dr. Vincze Krisztián
- Február 15.: Szexualitás, nemek és identitáspolitika – Dr. Turgonyi Zoltán 
- Február 22.: A természetjog mint tájékozódási kritérium – Dr. El Beheiri Nadja
- Február 29.: Emberi jogok – a keresztény értékrend intézményesülése? – Dr. Török Bernát
- Március 7.: Az emberi jogok természetjogi megközelítése – Dr. El Beheiri Nadja
- Március 14.: Az Alaptörvény emberképe – Dr. Schanda Balázs

 

II. Az Egyház és a modern állam − péntek 14:15-15:45

- Január 19.: A vallásszabadság alapkérdései − Dr. Schanda Balázs
- Január 26.: Lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód – Dr. Csink Lóránt
- Február 2.: Állam és egyház kapcsolata – Dr. Schanda Balázs
- Február 9.: Szekularizáció és deszekularizáció a modern társadalmakban – Dr. Hidas Zoltán
- Február 16.: Az Egyház jelenléte a társadalomban – Dr. Hidas Zoltán
- Február 23.: Egyház és modernitás – Dr. Gárdonyi Máté
- Március 1.: Modern gazdaság a katolikus egyház gazdasági tanításainak összefüggéseiben – Dr. Csath Magdolna
- Március 8.: Növekedés és fejlődés − katolikus szemmel − Dr. Csath Magdolna
- Március 22.: Emberközpontú gazdaság. Igazságosság és etika a gazdaság és munka világában – Dr. Baritz Sarolta Laura
- Április 5.: Megbomló egyensúlyok. A kapitalizmus kultúrája és a fenntarthatóság kérdése – Dr. Schlett András
- Április 12.: A kormányzatok és a közjó szolgálata: a kormányzati kudarcai és a szubszidiaritás elve – Dr. Szalai Ákos
- Április 19.: Az állam és a vállalat közötti munkamegosztás, a vállalati polgárság lehetőségei a katolikus tanítások tükrében – Dr. Katona Klára

 

III. Az Egyház és a modern kor kihívásai – Béke és biztonság  − péntek 16:30-18:00

- Január 12.: Migráció mint kockázat – Dr. Jungbert Béla
- Január 19.: Migráció régen és ma – Dr. Jungbert Béla
- Január 26.: Menekültkérdés és annak nemzetközi jogi szabályozása – Dr. Jungbert Béla
- Február 2.: Egyház és teológia a béke szolgálatában – Dr. Ujházi Lóránd
- Február 9.: Újabb etikai dilemmák a modernkori háborúkban − Dr. Ujházi Lóránd
- Február 16.: Vallási ellentétek és háborúk – Dr. Ujházi Lóránd
- Február 23.: Keresztényüldözés − Kóré András
- Február 26., hétfő, 15:00: Kereszténység és iszlám – Dr. Török Csaba
- Március 1.: Hungary Helps Program – Kóré András
- Március 8.: Szentszéki diplomácia a háborús válságkezelésben - Érszegi Márk Aurél

 


Kapcsolat

 

PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

Szervező: Bakóné Petőcz Éva • bakone.petocz.eva@jak.ppke.hu • +36 1 429 7200 / 342