Eljárásrend oklevélkiállításhoz

2020.04.24.

Tisztelt jelenlegi és volt Hallgatóink!

2020. április 10-én megjelent a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) kormányrendelet, melynek 6. §-a értelmében „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól."

Az oklevél kiállítása és átadása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az alábbi rend szerint történik:

1. lépés: A „901 Oklevél kiállítása 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti nyelvvizsgamentesség alapján" kérvény beadása a Neptun rendszerben. A kérvény egyben a kiállításhoz szükséges adategyeztetés is.
Sikeres záróvizsgával rendelkező volt hallgatóink az alábbi beosztás szerint kezdeményezhetik oklevelük kiállítását:

- akik 2006 őszén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat – 2020. április 27-én 00:01 órától,

- akik 2006 ősze előtt kezdték meg tanulmányaikat – 2020. május 4-én 10:30 órától

2. lépés: Az oklevél kiállítása a jogszabály által előírt 30 napon belül; amennyiben a hallgató, illetve a volt hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, és legkésőbb 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, illetve tett.
2006. március 1-ét követően képzést kezdők számára az oklevéllel együtt oklevélmelléklet is kiállításra kerül.

3. lépés: Az elkészült oklevél (oklevélmelléklet) postázása hivatalos iratként, a Neptun rendszerben szereplő és a kérvényen egyeztetett értesítési címre, ennek hiányában állandó lakcímre.

A Neptun rendszer elérése:

A folyamat 1. lépéseként a kérvényt a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani.

A kérvény 2020. április 27-től elérhető a Neptun rendszerben.

A kérvény a hallgatói webes felületen (HWEB) (neptun.ppke.hu) bejelentkezve, a NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények menüponton található meg.

Ha elfelejtette Neptun belépési jelszavát vagy 2018. december 31-ét követően nem jelentkezett be a Neptun rendszerbe, próbálja meg a kezdeti jelszót bejelentkezéskor. Kezdeti jelszó: a jelszó első két karaktere mindenkinél Ne, melyet a születési dátum nyolc karaktere követ, Neééééhhnn, formában. Például: Ne19981023, ha Ön 1998. október 23-án született.

Amennyiben kérdése van a folyamattal kapcsolatban, kérjük, hogy keresse az illetékes kar tanulmányi osztályát:

BTK - Mogyorósi Julianna mogyorosi.julia@btk.ppke.hu
HTK - Fehér Veronika feher.veronika@htk.ppke.hu
ITK - Vargáné dr. Balogh Orsolya balogh.orsolya@itk.ppke.hu
JÁK - Dósa Orsolya dosa.orsolya@jak.ppke.hu

Budapest, 2020. április 23.

Oktatási és Tanulmány Osztály

 

Prof. Dr. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárának kérése alapján csatoljuk az alábbi tájékoztatót:

Az új koronavírus által okozott járvány az egész világot, így hazánkat is sújtja.

A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és életét.

A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is.
A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra. Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködésüket!

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

Kérdés esetén kérjük forduljanak az eljárásrendben megjelölt kollégákhoz!

 

A dokumentum erről a linkről letölthető.

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya - Európai Unió, Európai Regionális Fejlesztési Alap - Befektetés a Jövőbe