ERASMUS+ KA131-ES PROGRAM OKTATÓI CÉLÚ MOBILITÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet oktatók részére
a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére

Általános tudnivalók

  • A kiutazás célja a partnerintézményben végzett oktatás és tapasztalatcsere azoknál a partnerintézményeknél, amelyekkel az intézmény előzetesen kétoldalú megállapodást kötött, ezáltal is segítve intézményünket nemzetköziesítési törekvésében. A partnerek listája megtalálható a kari honlapokon.
  • A pályázatban való részvétel az oktatói előmenetelbe is beleszámít.
  • Az Erasmus+KA1 program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi oktatáshoz, mely megélhetési és utazási támogatást tartalmaz, azonban nem fedezi az oktató összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:

Megélhetési támogatás:

 1 Az Erasmus programhoz nem társult harmadik országokba, mint pl.: Egyesült-Királyságba, külön pályázati felhívás keretében lehet jelentkezni.

Utazási támogatás:

 

A pályázati felhívások Karonként elérhetőek az alábbi linkeken:

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Jog- és Államtudományi Kar

Információs Technológiai és Bionikai Kar

Hittudományi Kar

 

 

Sikeres pályázást kívánunk!